Garage

Garageplatsen är försedd med eluttag för motor-/kupévärmare. Eluttagen är säkrade för 1200 W.

Fjärrmanöverdosa till garageporten kan köpas via Samfälligheten kontakta vicevärd, Johan Karlsson, E-post: vicevard@zetterlund.org

 

Samfällighetens hemsida, zetterlund.org

 

Mer info om biltvätt, parkering mm finns i Boendeboken som kan laddas ner här: zetterlund.org/boende/boende-a-o/