Föreningens styrelse

Styrelsen som är föreningens verkställande organ har ansvar för det löpande arbetet

i föreningen. Ansvaret omfattar att se till så att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt.

 

Styrelsen har följande sammansättning:

 

Styrelseledamöter

Ordförande: Jennie Vallee, Zetterlunds väg 91 B jv@brfkragstalund2.se

Sekreterare: Yvonne Hallin, Zetterlunds väg B yh@brfkragstalund2.se

Kassör: Camilla Björklund, Zetterlunds väg 36 A cb@brfkragstalund2.se

Christoffer Brattström, Zetterlunds väg 91 A cbr@brfkragstalund2.se

Jennie Ohlsson, Zetterlunds väg 88 B jo@brfkragstalund2.se

 

Styrelsesuppleanter

Eva Friedman, Zetterlunds Väg 10 B

Pia Åberg, Zetterlunds Väg 86 A